Asfaltering rondom school


http://www.blokwhere.nl/uploads/files/Asfaltering_Broeckgouw_foto_1.pdf
Zie link voor informatie. 

Asfaltering in omgeving van onze school.
Hierbij de 2 tekeningen met omleidingsroutes en een uitleg van de fasering:
Om de school en de woningen continu bereikbaar te houden wordt het asfalteren in 2 fases uitgevoerd.
Volgende week woensdag 17 maart worden voorbereidende werkzaamheden aan de rijbaan getroffen, op diverse plaatsen wordt een laag asfalt gefreesd. We zorgen ervoor dat of de uitrit Breesem of de uitrit Oosterom open is.
Donderdag 18 maart wordt op het deel Kimsterweg tussen de brug bij de volkstuinen en de kruising Wieringenlaan-Breesem de tussenlaag aangebracht. Zodra dit aangebrachte asfalt is afgekoeld wordt dit deel opengesteld. Dat zal ongeveer halverwege de dag zijn maar daar kunnen we geen exact tijdstip voor aangeven. Aansluitend wordt op het deel Wieringenlaan vanaf de kruising tot de Blauwe Slenk-Meeuwenplaat de tussenlaag aangebracht.
Op vrijdag 19 maart wordt de deklaag van asfalt aangebracht en wordt de hierboven beschreven werkwijze herhaald.
De afsluitingen worden met bebording aangegeven. Op het moment dat het deel Kimsterweg is afgesloten worden auto’s via de bouwweg omgeleid naar de Meeuwenplaat waar een rijplatenbaan zodanig wordt aangelegd dat auto’s bij de kruising Breesem kunnen komen.
Op dinsdag 23 maart wordt de betondrempel tussen bocht Kimsterweg en kruising Breesem aangelegd. Doorgaand verkeer langs de huurwoningen wordt dan afgesloten maar de zijstraten Breesem en Oosterom zijn dan gewoon bereikbaar. 

Meer nieuws


Nieuwsarchief
Vrijdag 12 juli gaat de school om 12.00 uur uit (Toegevoegd op 30-06-2019)
Afsluiting schooljaar (Toegevoegd op 30-06-2019)
Welkom aan juf Rosanne Snoek in groep 3 (Toegevoegd op 30-06-2019)
Afscheid van juf Anja (Toegevoegd op 30-06-2019)
Afscheid van juf Alyssa (Toegevoegd op 30-06-2019)
Verkeersexamen in groep 7 (Toegevoegd op 30-06-2019)
De best of 7 in groep 7 (Toegevoegd op 30-06-2019)
Afsluitingsviering communie (Toegevoegd op 30-06-2019)
Nieuws van groep 4 (Toegevoegd op 30-06-2019)
Nieuws van groep 5 (Toegevoegd op 30-06-2019)
Meer nieuws...