Home / Meer info / Nieuwsbrief Blokwhere

Nieuwsbrief Blokwhere


Aandachtspunten digitale nieuwsbrief mei 2012.

Sponsorloop.
Woensdag 23 mei hebben we met alle kinderen van onze school een sponsorloop gehouden voor een aidskinderenweeshuis in Zambia. Het was er een prachtige dag voor; de zon stond hoog aan de hemel en net voordat de grootste hitte toe zou slaan waren we klaar met lopen. We hebben genoten van het enthousiasme van de kinderen en de ouders en hoorden niet één wanklank. Binnenkort, zodra alle formulieren zijn ingeleverd en het verdiende geld geteld, laten we u meteen weten hoeveel deze actie heeft opgebracht. We willen juf Diane en meester John even bedanken voor de organisatie en alle moeders en hulpouders voor hun inzet en hulp.

Pinkstervakantie.
De Pinkstervakantie begint maandag 28 mei en duurt tot en met vrijdag 1 juni. Op maandag 4 juni beginnen de lessen weer. We wensen iedereen een hele fijne vakantieweek en hopen dat we heerlijk weer treffen. Daar zijn we ondertussen toch wel aan toe.

Entreetoets Groep 7.
In de afgelopen drie weken hebben de kinderen van groep 7 bijna dagelijks toetsonderdelen zitten maken van de Entreetoets. Donderdag worden de laatste toetsen afgenomen en vrijdag gaat alles op de bus naar Cito. Over enkele weken ontvangen we de uitslagen die de kinderen dan in een gesloten envelop meekrijgen.

Schoolreisjes.
Begin juni zullen we overgaan tot het innen van de gelden van de schoolreisjes. In een eerdere nieuwsbrief hebben we u al gemeld welke bestemmingen dit jaar zullen worden bezocht.

Schoolkamp Groep 8.
Groep 8 gaat eind juni op het 3-daags schoolkamp naar Summercamp Heino. Begin juni zullen we overgaan tot het innen van de bijdragen. De kinderen ontvangen medio juni het programmaboekje.

Afsluiting schooljaar.
Dinsdag 17 juli krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 hun laatste rapport van dit schooljaar.
Dinsdag 17 juli organiseren we voor alle medewerkers van de school weer onze bekende feestavond.
Woensdag 18 juli vindt de afscheidsavond plaats voor de kinderen van groep 8.

Kwaliteitsvragenlijsten.
In juni ontvangen ouders van onze school een kwaliteitsvragenlijst die hoort bij een kwaliteitsonderzoek dat we elke 3 jaar afnemen onder ouders, kinderen en onderwijzend personeel. We hopen op een flinke respons.
De kinderen van groep 5 t/m 8 krijgen ook een individuele vragenlijst voorgelegd die ze op school digitaal zullen invullen.

Nieuwe Blokwhere.
Ongeveer elke 4 weken heeft Vincent overleg met de architecten over de voortgang van de voorbereidingen voor de nieuwe Blokwhere in de Broeckgouw. Onlangs kregen we een kleurengamma voorgelegd voor het interieur en exterieur. Het belooft een prachtig pand te worden, voorzien van allerlei nieuwe snufjes op bouwtechnisch vlak maar ook t.b.v. onderwijskundige zaken. Begin juni is er overleg over praktische zaken: de inrichting van de speelzaal, de keuken, de aansluitpunten voor de computers en allerlei andere apparatuur, de aangebrachte wijzigingen in de bouwtekeningen, enz.

Afscheid juf Nel.
Vrijdag 25 mei nemen we afscheid van juffrouw Nel, onze Lio’er in groep 5. Juf Nel heeft haar opleiding inmiddels bijna afgerond. Vanaf de Pinkstervakantie gaat ze aan het werk in een eigen groep in Amsterdam. We willen juf Nel hartelijk danken voor al haar werk op onze school. Altijd stond ze voor ons klaar, nooit was haar iets teveel, altijd was ze bereid extra dagen op te komen draven en daar zijn we haar zeer dankbaar voor. Juf Nel, we kijken met plezier en met een glimlach terug op je stage op onze school. We wensen je straks in je eigen groep heel veel plezier en hopen dat je dan snel in aanmerking komt voor een langdurig contract. Wij hebben er alle vertrouwen in dat je een hele goede juf en graag geziene collega zult zijn. Je hebt bij ons laten zien wat je in je mars hebt en wat je waard bent. Veel succes juf Nel in je eerste echte onderwijsbaan!

Formatie nieuwe schooljaar.
Al enkele weken gonst het in het dorp van de geruchten over de wisselingen die ook dit jaar weer zullen plaatsvinden op al onze scholen. Ook op onze school zullen enkele wisselingen plaatsvinden. Zodra alles in kannen en kruiken is, zodra alles definitief is, zal ik u informeren over het complete plaatje. Er zijn nu nog enkele onzekerheden en in afwachting van de ontwikkelingen daaromtrent lijkt het ons wijs om nog even te wachten met het naar buiten brengen van deze informatie. We rekenen op uw begrip.

Groepsfoto’s
Dinsdag 5 juni komt fotograaf Mario naar onze school om groepsfoto’s te maken. Houdt aub rekening met kleding en haardracht.

Theatervoorstellingen.
Dinsdag 12 juni is er voor Groep 4 en 5 een theatervoorstelling.
Maandag 18 juni is er een voorstelling voor groep 2 en 3.


Aandachtspunten digitale nieuwsbrief april 2012.

Communie-viering groep 4.

Dinsdag 8 mei vindt de afsluiting plaats van het Communie-project. De kinderen komen om 17.00 uur op school en krijgen een feestelijke broodmaaltijd voorgeschoteld.
Zondag 13 mei is om 9.30 uur de Communie-viering in de Mariakerk. We wensen alle kinderen en hun ouders alvast een hele mooie Communie-dag.

Bank-battle.
Maandag 16 april nam onze groep 8 deel aan de Rabobank-Bank-battle. De kinderen hebben heel serieus gewerkt en waren heel gespannen. We vielen helaas niet in de prijzen maar we zijn toch heel trots op jullie.

Cito-Entreetoets Groep 7.
Vanaf maandag 7 mei wordt in groep 7 de Cito-Entreetoets afgenomen. Elke dag worden twee toetsonderdelen gemaakt. Voor de Pinkstervakantie is dit afgerond en dan worden de resultaten opgestuurd naar Cito. Enkele weken later volgt dan de uitslag.

Kleuters en groep 3 naar de boerderij.
Vorige week brachten de kleuters en de kinderen van groep 3 een bezoek aan de ouders van Lotte en Fiene Jonk in de Purmer. De kinderen mochten de lammetjes aaien, er liepen kippen rond en ze konden de paarden en koeien bekijken. Er was ook een speeltuintje en ze kregen chips en drinken. Alle kinderen kwamen enthousiast en voldaan weer terug op school. We willen de familie Jonk hartelijk danken voor de deze prachtige excursie en de allerhartelijkste ontvangst.

Voetbaltoernooi.
Woensdag 9 mei spelen de jongens van onze groep 8 een wedstrijd in de halve finale van de Cruyff Court Foundation. We wensen onze groep 8 heel veel succes en we hopen dat jullie er een finaleplaats uitslepen.

Aanmeldingen voor het Voortgezet Onderwijs.
Juf Monique en meester John hebben de hele papierwinkel afgehandeld die nodig is bij de aanmelding van de kinderen van onze groep 8 bij de scholen voor het Voortgezet Onderwijs. De kinderen stromen uit naar het Don Bosco College en de Triade.

Kinderen veel te vroeg naar school.
Het komt steeds vaker voor dat kinderen al ruim voor 8 uur ’s morgens en rond half 1 ’s middags naar school komen. Het lijkt er nu af en toe wel op dat er een wedstrijdje wordt gehouden wie het vroegste aanwezig zijn en dan ook verwachten dat ze gelijk naar binnen mogen. Onze deuren gaan, volgens afspraak, open om 8.15 en om 13.00 uur. Als de kinderen binnen zijn, dan gaan ze in de groepslokalen op hun plaatsje zitten en bijvoorbeeld alvast wat werk doen, lezen, tekenen of een babbeltje maken.


Aandachtspunten digitale nieuwsbrief maart 2012.

Communie-viering Groep 4:
Op de Nivo-kabelkrant stonden afgelopen week prachtige foto’s van de communie-werkstukken van onze school van de afgelopen 3 jaar. Daar mag je als school en communie-werkgroep best trots op zijn!
Dinsdag 3 april beginnen de Communie-werkmiddagen waarop de kinderen met hun ouders gaan werken aan de voorbereiding voor het Communie-project. Afgelopen woensdag werd al het nodige voorwerk verricht door een grote groep enthousiaste ouders.

Drinken mee in een beker.
We willen u nogmaals met klem verzoeken om het drinken van uw kind mee te geven in een beker en niet meer in een pakje. De pakjes leveren ons veel afval op, zorgen voor vervuiling van de school en de directe schoolomgeving en trekken ongedierte aan. Dus voortaan aub alleen drinken meegeven in bekers; wij danken u voor uw medewerking en uw begrip.

Fruitdagen.
Donderdag en vrijdag zijn op onze school fruitdagen! Op donderdag en vrijdag is het niet toegestaan dat kinderen koeken of snoepgoed meenemen voor de pauze. Op donderdag en vrijdag nemen de kinderen hun favoriete fruit mee naar school om dat in de pauze op te eten.

Cito-Eindtoets Basisonderwijs en de NIO-toets.
Begin februari werd de Cito-eindtoets afgenomen en begin maart werd de NIO-toets in twee delen afgenomen. De uitslagen van deze toetsen worden gebruikt als ondersteuning voor het bepalen van de juiste keuze voor het voortgezet onderwijs en worden gelegd naast de resultaten van de toetsen uit het Cito-Leerlingvolgsysteem en het advies van de leerkrachten van onze school. Inmiddels hebben de ouders de uitslagen van beide toetsen ontvangen. Binnenkort zal overleg met de ouders plaatsvinden alvorens de kinderen worden aangemeld bij een school voor V.O.

Tweede rapport voor groep 3 t/m 8.
Vrijdag 30 maart krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 het tweede rapport van dit schooljaar uitgereikt.

Fietsen netjes stallen.
We willen de kinderen vragen hun fietsen op het schoolplein netjes te stallen in de daarvoor bestemde rekken. Er is dan voldoende ruimte voor alle fietsen. Het is niet de bedoeling dat fietsen buiten de rekken in de toegang worden geplaatst. Indien dat wel gebeurt, blokkeer je daarmee de toegang tot het plein en dat is niet wenselijk.

Wielrennen en judo door de Sportkoepel.
In de afgelopen weken waren er voor de kinderen van groep 5 t/m 8 gastlessen door medewerkers van de Sportkoepel Edam-Volendam. Dit was een groot succes en werd door de kinderen met enthousiasme ontvangen.

Paasvakantie.
Maandag 9 april hebben de kinderen de hele dag Paasvakantie. Dinsdag 10 april is weer een gewone lesdag.

Meivakantie.
De meivakantie begint op maandag 30 april en duurt t/m vrijdag 4 mei. De school begint weer op maandag 7 mei.

Hemelvaart.
Donderdag 17 mei hebben de kinderen vrij i.v.m. Hemelvaart.

Vrijdag na Hemelvaart gewone lesdag!
We willen u er nogmaals op wijzen dat vrijdag 18 mei, de dag na Hemelvaart, dit schooljaar een gewone lesdag is. Dit wijkt af van het vakantierooster in voorgaande jaren en zorgt voor wat verwarring. Houd u er aub rekening mee, dat uw kind deze vrijdag gewoon naar school moet.

Vakantierooster 2012 – 2013.
Op onze site kunt u het vakantierooster vinden voor het volgende schooljaar.

Tekeningen nieuwe school.
Op de site van de SKOV. (www.deskov.nl) zijn de (voorlopige) tekeningen geplaatst van de nieuwe Blokwhere. U kunt hier een goede indruk krijgen van onze prachtige nieuwe school in Volendams nieuwste wijk, de Broeckgouw. Het gaat er prachtig uitzien. Half april volgt opnieuw een overleg met de architecten over de tekeningen en de voortgang.

Voetbaltoernooi.
Donderdag 3 mei wordt op het Cruijffcourt een 4-tegen-4 toernooi georganiseerd voor de kinderen van groep 5 en 6.

Groep 7 naar de bieb.
Maandagmorgen 2 april gaat groep 7 naar de bieb voor een projectles.

Schoolreisjes.
Vrijdag 6 juli gaan de kinderen van groep 2 t/m 7 op schoolreis. De groepen 2 en 3 gaan naar Julianatoren in Apeldoorn; groep 4 en 5 gaan naar Drievliet in Rijswijk en groep 6 en 7 gaan naar Walibi. U ontvangt op een later moment verdere informatie.

Bank-battle.
Maandag 16 april zal onze groep 8 weer deelnemen aan de Rabobank-Bank-battle. Onze school heeft hierbij een naam hoog te houden! We wensen de kinderen van groep 8 alvast heel veel succes in deze strijd!

Cito-Entreetoets Groep 7.
In de weken na de meivakantie wordt in groep 7 weer de Cito-Entreetoets afgenomen. In de laatste week van april wordt hiervoor een oefentoets afgenomen zodat de kinderen alvast kunnen wennen aan de werkwijze en de vraagstelling.

Pinkstervakantie.
De Pinkstervakantie begint dit jaar op maandag 28 mei en duurt t/m vrijdag 1 juni.

Schoolkamp Groep 8.
Groep 8 gaat op schoolkamp naar Summercamp Heino van woensdag 27 juni t/m vrijdag 29 juni. Binnenkort krijgen de ouders en de kinderen nadere informatie over de planning en de onkosten.

Medewerkersfeest.
Het medewerkersfeest voor alle hulpouders, Ouderraad en MR zal plaatsvinden op dinsdag 17 juli.

Afscheidsavond groep 8.
De afscheidsavond voor groep 8 staat gepland op woensdag 18 juli.


Aandachtspunten digitale nieuwsbrief februari 2012.

Communie-viering Groep 4:
Groep 4 is al helemaal in de ban van de Communie-viering op zondag 13 mei. Op zondag 5 februari vond in een ijskoude Mariakerk de presentatieviering plaats. Namens onze school werd een prachtig werkstuk getoond en opgehangen in de kerk. Maandag 6 februari bracht de pastoor een bezoek aan onze school en op maandag 5 maart zijn we op bezoek geweest in de Mariakerk.
Dinsdag 3 april beginnen de Communie-werkmiddagen waarop de kinderen met hun ouders gaan werken aan de voorbereiding voor het Communie-project.

Drinken mee in een beker.
We willen u nogmaals met klem verzoeken om het drinken van uw kind mee te geven in een beker en niet meer in een pakje. De pakjes leveren ons veel afval op, zorgen voor vervuiling van de school en de directe schoolomgeving en trekken ongedierte aan. Dus voortaan aub alleen drinken meegeven in bekers; wij danken u voor uw medewerking en uw begrip.

Cito-Eindtoets Basisonderwijs en de NIO-toets.
Begin februari werd de Cito-eindtoets afgenomen en deze week wordt de NIO-toets in twee delen afgenomen. De uitslagen van deze toetsen worden gebruikt als ondersteuning voor het bepalen van de juiste keuze voor het Voortgezet onderwijs en worden gelegd naast de resultaten van de toetsen uit het Cito-Leerlingvolgsysteem en het advies van de leerkrachten van onze school.

Tweede rapport voor groep 3 t/m 8.
Vrijdag 30 maart krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 het tweede rapport van dit schooljaar uitgereikt.

Gastlessen judo.
Vrijdag 9, 16 en 23 maart krijgen de kinderen van groep 6 en 7 (en misschien 8) telkens een gastles judo door medewerkers van de Sportkoepel Edam-Volendam.

Luizencontrole.
Woensdag 14 maart is er weer luizencontrole op onze school. Houd aub rekening met je haardracht, gel, klemmen, staarten, enz.

Fietsen netjes stallen.
We willen de kinderen vragen hun fietsen op het schoolplein netjes te stallen in de daarvoor bestemde rekken. Er is dan voldoende ruimte voor alle fietsen. Het is niet de bedoeling dat fietsen buiten de rekken in de toegang worden geplaatst. Indien dat wel gebeurt, blokkeer je daarmee de toegang tot het plein en dat is niet wenselijk.

Ouders met fietsen op het plein.
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat ouders bij het ophalen of wegbrengen van de kinderen het plein op fietsen en hun fiets pal voor de ingangen van de school zetten. We vragen u vriendelijk om uw fiets ook even netjes te stallen onze rekken of nabij het omringende hek. We vragen uw vriendelijke medewerking in het belang en de veiligheid van al onze kinderen.

Baltoernooi.
De meiden van groep 7 behaalden de eerste plaats en de jongens van groep 7 werden tweede. We feliciteren deze kinderen met hun prachtige prestatie.

Waar naar binnen…?
Aan de voorzijde van de school is de linker-ingang bestemd voor de kinderen van groep 2, van juf Petra en juf Tiny en Linda. De rechter-ingang (hoofdingang) is voor de kinderen van groep 3 van juf Gerda en Sietske en voor de kinderen van groep 4 van meester Jack. De kinderen van alle andere groepen komen naar binnen en gaan ook weer naar buiten door de ingang aan de achterzijde van de school. Door deze verdeling is het voor alle kinderen mogelijk om op een veilige en rustige manier ons pand te betreden en te verlaten.

Vrijdag na Hemelvaart gewone lesdag!
Vrijdag 18 mei, de dag na Hemelvaart is dit schooljaar een gewone lesdag en hebben we dus geen vrij. Dit wijkt af van het vakantierooster in andere jaren en zorgt voor wat verwarring. Houd u er aub rekening mee, dat uw kind deze vrijdag gewoon naar school moet.

Tekening nieuwe school.
Net voor de krokusvakantie kregen we de eerste schetsen te zien van de nieuwe Blokwhere in de Broeckgouw. Het belooft een prachtige en ruim opgezette school te worden. In overleg met de architecten werden wat wijzigingsvoorstellen en wensen ingebracht die zullen worden verwerkt in een nieuwe tekening. Meester Vincent heeft hierover donderdag 15 maart weer overleg.
Zodra de tekening definitief is en goedgekeurd door allerlei instanties, dan zullen we een kopie op de site plaatsen en in school ophangen. Zoals het er nu naar uitziet zal de oplevering plaatsvinden voor de zomervakantie van 2014.
Het bestuur van de SKOV beraadt zich nog over de maatregelen die genomen zullen worden bij het overplaatsen van onze huidige leerlingen naar ons nieuwe pand. Wij houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen.


Digitale nieuwsbrief van januari 2012 van Basisschool de Blokwhere.

Jubileum juf Marleen.
Vrijdag 13 januari stond de school in het teken van de viering van het 25-jarig jubileum van juf Marleen Kras, onze “handenarbeidjuf”. In de groepen 3 t/m 8 werden prachtige werkstukjes gemaakt die speciaal voor deze dag waren bedacht. Veel moeders hebben meegeholpen om alles goed te laten verlopen. ’s Middags werd juf Marleen door alle kinderen in de bloemetjes gezet en kreeg ze van elke groep een boekwerkje overhandigd. Alle kinderen van de school werden getrakteerd op wat lekkers en drinken. Al met al kan juf Marlen terugzien op een hele leuke en gezellige dag.

Schoolschoonmaak.
In de afgelopen weken werden alle groepslokalen weer aan een flinke schoonmaakbeurt onderworpen. Alles ziet er weer tip-top uit. We willen alle moeders bedanken die ons hebben geholpen bij deze ingrijpende klus.

Vormsel groep 8.
Dinsdag 24 januari vond de Vormselviering plaats voor de kinderen van onze groep 8. Thuis en op school hadden de kinderen zich goed voorbereid op deze viering en het vormen door te werken aan het Vormselproject. Er werd keurig gelezen en prachtig, uit volle borst, gezongen. We kunnen terugzien op een heel geslaagde viering.

Groep 6 op excursie naar het Dieren Opvang Centrum (DOC) in Purmerend.
Donderdagmiddag gingen de kinderen van groep 6 op excursie naar Purmerend naar het dierenasiel. Vooruitlopend hierop kwam een medewerker in de klas een voorlichting verzorgen. De kinderen vonden het een hele leuke en vooral ook leerzame middag. Op onze website kunt u foto’s bekijken van deze middag.

Voorbereidingskrediet nieuwe Blokwhere.
Donderdag 26 januari werd in de gemeenteraadsvergadering het voorbereidingskrediet voor de bouw van de nieuwe Blokwhere behandeld. Dit is een van de eerste stappen in het proces dat uiteindelijk leidt tot de realisering van ons nieuwe pand in de Broeckgouw. We houden u op de hoogte van alle verdere ontwikkelingen.

Cito-Eindtoets Groep 8.
Dinsdag 7 februari tot en met donderdag 9 februari zal in groep 8 weer de bekende Cito-Eindtoets Basisonderwijs worden afgenomen. Deze toets wordt gebruikt bij het maken van de juiste keuze voor het voortgezet onderwijs en het uiteindelijke advies aan de ouders. We wensen alle kinderen alvast heel veel succes.

Presentatieviering Eerste Communie.
Zondag 5 februari vindt de presentatieviering plaats voor alle kinderen die dit jaar hun eerste communie zullen doen. De viering vindt plaats in de Mariakerk om 11.00 uur. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de collage die tijdens de mis wordt getoond en daarna een mooi plaatsje in de kerk krijgt tot alle communievieringen achter de rug zijn.

Fruitdagen.
Zoals we al eerder hebben gemeld, hebben we na afsluiting van het Schoolfruitproject besloten om voortaan elke week op donderdag en vrijdag op onze school “fruitdagen” te houden. Op donderdag en vrijdag mogen de kinderen dus alleen fruit meenemen voor de pauze. De kinderen mogen dan geen koeken, snoepgoed of andere etenswaren mee nar school nemen. We rekenen op uw aller medewerking.

Drinken in bekers.
De kinderen mogen gerust drinken meenemen naar school, voor in de pauze. Dat geeft u mee in een beker. Drinken in pakjes nemen de kinderen ongeopend weer mee naar huis. We hebben daar elke dag een flinke berg, stinkende afval van. Dit zorgt voor overlast, levert elke dag een bio-bak vol afval op en lokt allerlei ongedierte. Het is voor u een kleine moeite om het drinken even over te gieten in een drinkbeker en bespaart ons daarmee een hoop problemen. Hartelijke dank voor uw medewerking. Indien u dit allemaal te overhopig of teveel gedoe vindt, dan beschikken wij altijd nog over een aansluiting op de waterleiding…

Voorjaarsvakantie.
De Voorjaarsvakantie begint op maandag 27 februari en duurt tot en met vrijdag 2 maart. Op maandag 5 maart beginnen de lessen weer.

Cito-toetsen.
In alle groepen worden deze weken Cito-toetsen afgenomen. Uw kind zal dat vast en zeker thuis hebben gemeld. Deze toetsen horen bij het Cito-Leerlingvolgsysteem dat door de leerkrachten wordt gebruikt voor de organisatie en planning van de lessen en voor het volgen van de prestaties van de kinderen. Twee keer per jaar vindt zo’n grote toetsronde plaats, nu in januari/februari en de volgende in mei/juni.