Moordenaarsbraak


Dinsdag 1 september zijn de kinderen van groep 6 op excursie naar Moordenaarsbraak geweest. Dit is een prachtig natuurgebied aan de dijk van het IJsselmeer, tussen Edam en Warder. Voorafgaand aan deze excursie hadden de kinderen in de klas informatie gehad over het natuurgebied. Dinsdag mochten ze aan het werk op het land. Het rietmaaisel moest worden opgeruimd en aangeharkt. Ze vonden het heel leuk om te doen. Door de regen was de grond een beetje drassig en modderig. Dit vonden de kinderen helemaal niet erg! 
Na deze inspanning werd er een spannende wandeling gemaakt door het rietmoeras en kregen we uitleg over allerlei planten en dieren. 
Tenslotte kreeg iedereen een beker limonade. De foto’s staan op de site

Overblijven op de Blokwhere


De dames die dagelijks het overblijven organiseren en daarbij de verantwoordelijkheid hebben voor de kinderen die overblijven willen u vriendelijk vragen om kinderen die niet overblijven a.u.b. niet v...

lees verder

Groep 8 en het voortgezet onderwijs


Alle kinderen en de ouders van groep 8 hebben inmiddels het voorlopige advies ontvangen voor een vervolgopleiding in het Voortgezet Onderwijs. Het grootste deel van de kinderen zal op 29 oktober deeln...

lees verder

Jubileum meester Vincent


Op vrijdag 9 oktober vieren we ook dat meester Vincent 40 jaar in het onderwijs werkt. Na 9 jaar Sint Nicolaasschool, één jaar Spinmolen en 30 jaar Blokwhere, waarvan 27 jaar als directe...

lees verder

Dag van de duurzaamheid


Vrijdag 9 oktober is de landelijke Dag van de duurzaamheid waarop natuur, milieu en energie centraal staan. U heeft ongetwijfeld al in de Nivo of in andere huis-aan-huisbladen gelezen dat in de afgelo...

lees verder

Meer nieuws groep 7


Nieuwsarchief
Sportkoepel (Toegevoegd op 25-09-2015)
Schoolfruit (Toegevoegd op 25-09-2015)
Nationaal schoolontbijt (Toegevoegd op 25-09-2015)
Studiedagen van de Blokwhere (Toegevoegd op 25-09-2015)
Fietsverlichtingcontrole (Toegevoegd op 25-09-2015)
Herfstvakantie (Toegevoegd op 25-09-2015)
Theatervoorstellingen (Toegevoegd op 25-09-2015)
Verkeersproject (Toegevoegd op 25-09-2015)
Ouderbijdrage (Toegevoegd op 25-09-2015)
Natuurpad groep 7! (Toegevoegd op 02-09-2015)
Meer nieuws...