Schoolmaatschappelijk werk


Uw kind en de basisschool
Op vierjarige leeftijd gaat uw kind naar de basisschool. Dit is een belangrijke fase in het leven van iedereen. Kinderen gaan de wereld om hen heen verkennen. Ze groeien op van kleuter naar puber. Zoals we allemaal weten gaat dat niet altijd zonder strubbelingen. Soms is aan het gedrag van het kind te zien dat het niet goed gaat. Soms merken we op een andere manier dat hem of haar iets dwars zit. Omdat deze periode belangrijk is voor het verdere leven, is er op de basisscholen - naast aandacht voor het leren lezen, rekenen en schrijven - ook aandacht voor de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen.                                                                                                                          
Immers, een kind dat zich lekker voelt kan veel gemakkelijker leren dan een kind dat problemen heeft.

Waarom schoolmaatschappelijk werk?
Als u zich zorgen maakt over uw kind, kunt u daar altijd over praten met de leerkracht. Zo zal ook de leerkracht eerst met u praten als hij / zij zich zorgen maakt. U beiden kent tenslotte het kind het beste en meestal komt u er samen wel uit. Wanneer er echter zorgen blijven, kunt u daarover praten met de schoolmaatschappelijk werker.
Voorbeelden op het gebied van opvoedingsvragen:
• u wilt weten of u anders met uw kind zou kunnen omgaan
• u heeft het gevoel dat u er alleen voor staat
• u beleeft geen plezier meer aan uw kind
Voorbeelden op het gebied van kindgedrag:
• uw kind heeft voortdurend ruzie
• uw kind is lusteloos of juist overactief
• uw kind heeft moeite met het aangaan van contacten met leeftijdsgenoten
De schoolmaatschappelijk werker zal samen met u bekijken wat de beste hulp is voor u en uw kind.

Wat doet de schoolmaatschappelijk werker?
Als u of de school een beroep doet op de schoolmaatschappelijk werker, zal deze een gesprek met u als ouder / verzorger aangaan. Samen met u bespreekt de schoolmaatschappelijk werker de zorgen. In goed overleg wordt een oplossing gezocht. Ook kan de schoolmaatschappelijk werker de leerkracht ondersteunen bij de begeleiding van kinderen met sociale of emotionele problemen.
Vaak zijn er maar enkele gesprekken nodig om u weer op weg te helpen. Soms is er voor langere tijd hulp nodig. De schoolmaatschappelijk werker bekijkt dan samen met u waar die hulp het beste geboden kan worden. Dat kan dan ook bij een andere instelling zijn. Natuurlijk zijn alle gesprekken vertrouwelijk.

Overleg
Soms is het probleem zo ingewikkeld, dat overleg met andere instellingen noodzakelijk is. Dat gebeurt alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Van tevoren wordt met u besproken wat de reden van het overleg is en wat het zou moeten opleveren.
Van de uitkomst wordt u natuurlijk ook op de hoogte gebracht.

Hoe komt u met de schoolmaatschappelijk werker in contact?
Vanaf  19 maart ben ik, Khalid el Ghalbzouri, als schoolmaatschappelijk werker om de week  aanwezig op basisschool de Blokwhere.
Donderdag   van  13:15 uur tot 14:15 uur
U kunt mij altijd vrijblijvend aanspreken. Indien  mogelijk sta ik u meteen te woord en anders maken we een afspraak. U kunt bij mij terecht met vragen over opvoeding of andere zorgen over uw kinderen, bijvoorbeeld m.b.t. echtscheiding, schulden, rouw, e.d.
Soms help ik u in een paar gesprekken op weg. Indien nodig verwijs ik u door naar de juiste persoon.  Maar het kan ook gaan om een simpele vraag en dan kunt u eenvoudig even binnenlopen.
                 
Te bereiken via de SMD: 0299- 43 92 79  / 06-29089810
Mail: k.ghalbzouri@smdzw.nl

Met vriendelijke groet,
Khalid el Ghalbzouri.

P.S. Mocht ik door omstandigheden niet aanwezig zijn: bel mij dan gerust!

Dode Hoek Project!


Vandaag waren er 2 chauffeurs van Bart Smit aanwezig om de kinderen van groep 7 alles uit te leggen over de dode hoek. Na een leerzame, interactieve DVD weten de kinderen er nu alles over. Ze mochte...

lees verder
bekijk foto's

Tweede rapport groep 3 t/m 8


Vrijdag 20 maart zullen de kinderen van groep 3 t/m 8 hun tweede rapport van dit schooljaar ontvangen.

lees verder

Naar de bieb en Dode-hoek-project groep 7


Donderdag 12 maart gaan de kinderen van groep 7 naar de bibliotheek. Dit bezoek zal in de ochtend plaatsvinden van 10:30 tot 12:00 uur. Het is dus de bedoeling dat alle kinderen deze ochtend op de fie...

lees verder

KlasseLunch, gastspreker tweede wereldoorlog groep 8


Donderdag 26 maart doet groep 8 weer mee aan de klasseLunch. Het lesprogramma KlasseLunch maakt de leerlingen bewust van wat ze eten en de keuzes die ze daarin maken. Ze gaan creatief aan de slag met...

lees verder

Meer nieuws groep 7


Nieuwsarchief
De school is weer mooi versierd voor Pasen (Toegevoegd op 05-03-2015)
Schoolreisjes (Toegevoegd op 05-03-2015)
Verkiezing voor de medezeggenschapsraad (Toegevoegd op 05-03-2015)
Inzegening van onze school (Toegevoegd op 05-03-2015)
Doppen-spaaractie (Toegevoegd op 05-03-2015)
Eerste Communie (Toegevoegd op 05-03-2015)
Vormsel groep 8 (Toegevoegd op 05-03-2015)
Naar de brandweer! (Toegevoegd op 17-02-2015)
Voorjaarsvakantie (Toegevoegd op 02-02-2015)
Naar de bieb (Toegevoegd op 02-02-2015)
Meer nieuws...