Aanpassing Cito-normering


Aan:  Alle ouders van onze school
Betreft: Wijzigingen CITO scores bij leerling rapportage

Geachte ouders,

We plaatsen deze brief in het Ouderportaal om een aantal belangrijke wijzigingen toe te lichten bij de rapportage van de CITO-LOVS scores van uw kind. Op onze school worden de vorderingen van uw kind gevolgd d.m.v. observaties, mondeling- en schriftelijk werk, proefwerken en minimaal tweemaal per jaar (januari + juni) de CITO toetsen. Deze CITO-toetsen zijn zogenaamde 'methode-onafhankelijke toetsen' omdat ze los staan van de verschillende methodes die op school worden gebruikt. CITO-toetsen worden namelijk door bijna alle scholen in heel Nederland gebruikt.
In het vorige schooljaar heeft CITO de toetsnormen voor de vakken Rekenen &  Wiskunde, Begrijpend lezen en Spelling aangescherpt. Het komt erop neer dat de normen bij deze vakken een stuk strenger zijn geworden. In een aantal gevallen kan dit ertoe leiden dat uw kind, in vergelijking met vorige schooljaren zakt qua CITO-niveau. Deze bijstelling van de CITO-normen wordt met 'terugwerkende kracht' doorgevoerd. Dat betekent dat ook de reeds in vorige leerjaren behaalde CITO-scores herberekend worden en dat in sommige gevallen het CITO-niveau een treetje lager uitpakt.
De tweede wijziging gaat over de 'niveau-score-notatie'. Tot afgelopen zomer hebben we altijd gebruik gemaakt van de A-B-C-D-E notatie. Met ingang van dit schooljaar zijn alle scholen in Volendam overgegaan tot de invoering van de nieuwe 'niveau-score-notatie' van CITO, uitgedrukt in Romeinse cijfers. De scores zijn nu als volgt:
I      Uw kind behoort tot de hoogst scorende kinderen: →0-20 % scoort hoger
(zeer goed).
II     Uw kind scoort boven het gemiddelde: →20-40% scoort hoger (goed).
III     Uw kind scoort gemiddeld: →40-60 % scoort hoger (voldoende).
IV     Uw kind scoort onder het gemiddelde: →60-80 % scoort hoger (onvold./zwak).
V     Uw kind behoort tot de groep laagst scorende kinderen: →80- 100 % scoort hoger (zeer zwak).

U ziet dat CITO een 5-punt schaal gebruikt bij de beoordeling van de leerlingen. Helaas hanteert ons leerlingvolgsysteem Parnassys, een 4-punt schaal. Hierdoor kan het voorkomen dat leerlingen, die een lage Romeinse III scoren, de kleurindicatie ‘oranje’ (=matig)  krijgen in het Ouderportaal. Dit is echter niet conform de CITO normering.
De landelijke norm CITO III betekent gewoon voldoende!!

Winnaar kerstbomenactie van de Gamma


In december stond in de ingang van onze school een prachtig versierde kerstboom. We hadden deze boom gekregen van de Gamma om mee te kunnen doen aan een wedstrijd voor de basisscholen in onze regio. I...

lees verder

Groep 7: Kerst!


Ik wil alle ouders en kinderen hele fijne feestdagen wensen en een gelukkig en gezond 2015! Hier allemaal leuke foto's van de afgelopen twee weken. Fijne vakantie!

lees verder
bekijk foto's

Parkeren bij de school


Ik durf bijna te stellen dat bij geen enkele school in de wijde omtrek zoveel parkeer-plaatsen zijn gerealiseerd als bij onze school. Er is zelfs sprake van een ruime overcapaciteit. Toch zie ik dagel...

lees verder

EHBO-lessen in groep 8


Vrijdagmiddag 9 december starten we in groep 8 weer met de Jeugd-EHBO-lessen. Deze praktische- en theorielessenserie leidt de kinderen op voor het Jeugd-EHBO-diploma. 

lees verder

Meer nieuws groep 7


Nieuwsarchief
Groep 8 naar het Don Bosco College (Toegevoegd op 17-12-2014)
Schoolfruitproject (Toegevoegd op 17-12-2014)
Groep 7: Sinterklaas! (Toegevoegd op 05-12-2014)
Kerstbomen (Toegevoegd op 28-11-2014)
gevraagd: witte lakens (Toegevoegd op 27-11-2014)
Kerstkaarten voor klasgenootjes (Toegevoegd op 25-11-2014)
Kerstviering (Toegevoegd op 25-11-2014)
Tijdschriften (Toegevoegd op 25-11-2014)
Bibliotheekbezoeken (Toegevoegd op 25-11-2014)
Toetsafname van de Waterlandse Overstap (Toegevoegd op 25-11-2014)
Meer nieuws...